Vaaliteemat | Ehdokas | Facebook | Kirjoituksia
Tue kampanjaa | Tukiryhmä | Blogi Kaleva | Puheenvuoro Uusisuomi

Tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, joka lähtee ihmisen kokoisista tarpeista ja huomioi kestävällä tavalla ympäristön ja talouden yhteensovittamisen.

Puhtaampi huominen on mielestäni myös taloudellisesti parempi huominen. Olen käytettävissäsi toteuttamaan modernia vastuullista lainsäädäntöä.

Kaivoslain uusiminen

Kunnilla tulee olla oikeus kaavoittaa alueensa siten, että he voivat punnita eri elinkeinojen toimintojen ohjausta ja rajata tarvittaessa ulos myös kaivostoimintaa. Kaivostoiminnan ulkopuolelle rajatuille alueille ja luonnosuojelualueille ei saa myöntää varauksia eikä malminetsintälupia. Kaivosjätevastuut eivät saa jäädä yhteiskunnan hoidettaviksi eikä kaivostoiminnan päästöt ja jätevedet vesialueiden omistajien harteielle. Kaivosverolla kunnat ja valtio saavat osansa uusiutumattomien mineraalien hyödyntämisestä.

Vaikuta allekirjoittamalla Kaivoslaki -nyt! - kansalaisaloite

Ilmastomuutos

Yhteiskunnan tulee parantaa huoltovarmuutta eri sektoreilla ja varmistaa hajautetun ruokatuotannon jatkuminen koko Suomessa. Hajautettu maatalous ja puhtaiden vesien vaaliminen sekä maaseudun omavarainen energiantuotanto (muun muassa biokaasun ja biosähkön tuotanto) on koko Suomen etu. Tätä tulee jo huoltovarmuusnäkökulmasta edistää.

Kaikessa rakentamisessa tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä suosimalla puuta betonin sijaan. Energiaa keräävät pinnat, aurinkokattopellit sekä tuuliruuvit tulisi ottaa osaksi rakentamista. Eri tyyppistä uusiutuvaa energiantuotantoa tulee suosia; esimerkiksi erikokoista tuulivoimaa voidaan rakentaa maisemallisesti vähempiarvoisiin kohteisiin.

Suomessa olisi mielellään pyrittävä Tanskan malliin, jolloin tuulivoiman tuotosta tulisi myös lähiyhteisöille vuosikorvaus kuntien saamien kiinteistöverojen lisäksi. Erityisesti tulee panostaa ns. tuuliruuveihin, jotka sopivat erikokoisten kiinteistöjen katoille myös kaupungeissa. Tuuliruuvit yhdessä aurinkokattopeltien/seinäpaneelien kanssa yhdistettynä mm. maa- ja ilmalämpöön toimivat hybridienergiaratkaisuina eri kokoisille rakennuksille. Energiajärjestelmää kehitetään vähäpäästöisyyteen ja omavaraisuuteen myös siten, että mahdollisimman monesta voi tulla energiantuottaja, kuukausittaisten “kulutus” sähkölaskun sijaan.

Biokaasu

Tarvitsemme sekä sähkö- että ja biokaasuautoja saadaksemme Suomen liikennettä omavaraisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi. Olemassa oleva autokanta on mahdollista konvertoida biokaasuautoiksi. Tämä on nopeampaa ja halvempaa sekä ekologisempaa kuin se että kaikki hankkisivat uuden sähköauton. Biokaasua voidaan myös käyttää busseissa ja raskaassa liikenteessä. Kaupunkitaajamissa voidaan suosia sähköautoja ja maaseudulla biokaasua.

Hajautettu energiatuotanto

Hajautetut hybridiuusiutuvat tuotantomuodot eri kokoisissa taloissa ja kiinteistöissä tarkoittavat sitä, että lämmön ja sähköntuotanto toteutetaan hybridisti useista eri lähteistä, esimerkiksi maa- ja ilmalämpöpumpuilla ja aurinkokattopelleillä, tuuliruuveilla ja energiaa keräävillä pinnoilla.

Hajautetuilla energiatuotantoratkaisuilla kaupungit tulee kehittää energian tuottajiksi nykyisen kuluttajajärjestelmän sijaan. Maataloutta on kehitettävä omavaraiseen energiankäyttöön ja energianmyyntiin nykyisen energianoston sijaan. Biokaasun tuotantoratkaisut luovat siihen hyvät mahdollisuudet.